(+45) 26 11 61 43 jan@holmelund-jagtrejser.dk

Rejsebetingelser for vores Jagtrejser

De gældende betingelser for vore jagtrejse-arrangementer

Først og fremmest tilstræbes kundernes tilfredshed opnået ved en fleksibel håndtering af eventuelle problemstillinger undervejs.

Faktura: Hvor jagtrejsen afregnes i fremmed valuta tager Holmelund Jagtrejser forbehold for endelig afregning, der afhænger af kursudviklingen mellem bookning-tidspunktet og afviklingstidspunktet af jagtrejsen.

Depositum og afregning: Ved booking indbetaler du 20% af prisen for jagtrejsen, eksklusiv trofæafgift, som depositum. Ved afbestilling kan indbetalte depositum af kunden, betragtes som tabt. Ved afbestilling af jagtrejse mindre end 2 måneder før afrejse er kunden forpligtet til at betale jagtrejsens fulde beløb uden refusion af nogen art. I særlige tilfælde kan trofæafgiften refunderes, hvor denne afregnes efter succes på jagten. Som hovedregel er trofæafgiften forfalden til betaling, hvis vildtet er anskudt, dokumenteret ved påvist schweiss. Lokale og individuelle aftaler kan fravige hovedreglen.

Efter endt jagt: Af jagtprotokollen skal fremgå, de oplysninger, som danner grundlag for udfærdigelse af dit afregningsbilag. Det er vigtigt, at du underskriver jagtprotokollen sammen med den jagtansvarlige i området, således at det heraf fremgår, at man er enige om afregningens indhold og størrelse. Ved tvistigheder er underskriften fortsat vigtig, samtidig med at du tilføjer dine forbehold for indhold eller afregning. Holmelund Jagtrejser vil efterfølgende søge at udrede forholdene.

Ikke indfriede forventninger:

Ved utilfredsstillende vilkår eller hændelser vedr. rejseprogrammet, skal Holmelund Jagtrejser kontaktes med det samme på 0045 – 2611 6143 eller via e-mail, således at Holmelund Jagtrejser eller samarbejdspartner har mulighed for at forebygge eller forbedre vilkårene. Såfremt du/I ikke overholder disse retningslinjer, kan du/I miste retten til at klage over manglerne efterfølgende i henhold til pakkerejselovens § 26. Hvis rejsearrangementet ikke lever op til forventningerne, er det vigtig, at protokol underskrives inden afrejse med oplysninger om forhold under jagtrejsen, der ikke var tilfredsstillende. Protokollen skal underskrives af både min samarbejdspartner og dig som kunde.

Afbrydes jagten: Vælger jægeren at afbryde jagtrejsen før planlagt afslutning, er transfer for egen regning, ligesom der ikke refunderes dagsrater for resterende forløb.

Afregning: Al afregning foregår igennem Holmelund Jagtrejser. Før afrejse fra jagtområdet underskrives jagtprotokol med notat om nedlagt vildt, evt. anskydninger og andre oplysninger. Hvor intet andet er aftalt, skal du forvente at betale trofæafgift ved påvist schweiss fra anskudt vildt. Endelige afregning gennemføres, efter at du atter er hjemvendt fra jagtrejsen.

Inkluderet og Eksklusive: Holmelund Jagtrejser planlægger jagtrejsen og specificerer hvilke udgifter, der er inkluderet i jagtrejsearrangementet. Alle ikke inkluderede udgifter i øvrigt, som påløber ved afvikling af jagtrejsen, er for jægerens egen regning. For så vidt jagtrejser afviklet i Europa opkræves et administrationsgebyr på kr. 250, under hensyn til ekstra administrative opgaver jf. skattelovgivningen..

Våben: Ved afrejse skal der udfyldes våbendeklaration i tolden vedr. ud- og indførsel af våben og ammunition. Holmelund Jagtrejser og den jagtrejseansvarlige i det pågældende land, vil være behjælpelig med de nødvendige procedurer vedr. ind og udførsel af våben.

Vaccinationer: Holmelund Jagtrejser vil kunne rådgive dig omkring hensigtsmæssige vaccinationer, men det er dit eget ansvar at indhente de nødvendige oplysninger om vaccinationer eller anden medicin ved din egen læge, inden afrejse.

Flyrejser etc.: Holmelund Jagtrejser køber gerne dine flybilletter for dig, men kan ikke gøres ansvarlig for flyrejse og afvigelser i forbindelse med denne, herunder forsinkelser, aflysninger og konsekvenser heraf. Det er derfor fortsat det pågældende flyselskab som er din aftalepart og som leverer flyrejsen til dig. Flyselskabet er ansvarlig for aftalens opfyldelse. Det betyder, at alle krav og reklamationer vedrørende flyrejsen rettes mod flyselskabet. Imidlertid står vi selvfølgelig til rådighed med gode råd, herunder råd om billige og nemt tilgængelige flyrejser til de pågældende destinationer. Holmelund Jagtrejser opkræver et gebyr på kr. 250,00 pr. indkøbt flybillet pr. passager. Endvidere opkræves et gebyr pr.reserveret hotelværelse på kr. 150 samt et gebyr på kr. 250 pr. reservation af lejebil.

Risici: Uheld under våbenhåndtering, ulykker, tab, kriminalitet er velkendte elementer, som kan indtræffe under en jagtrejse både i forbindelse med transfer og under udøvelse af jagt. Holmelund Jagtrejser kan ikke gøres ansvarlig for disse indtrufne hændelser og skal derfor anbefale, at din personlige ansvars og rejseforsikring er dækkende i så tilfælde. Jagtrejse-deltagerne er af Holmelund Jagtrejser informeret om arrangementets risiko og indhold og er indforstået med at arrangementet afholdes for egen risiko og egen rejseforsikring. Holmelund Jagtrejser kan tilbyde at tegne en ansvars & rejseforsikring, afbestillingsforsikring samt bagageforsikring som agent for Europæiske Rejseforsikring. Holmelund Jagtrejser har tegnet en Udvidet Rejseansvarforsikring, som kan anvendes ved eftersøgning etc., hvis uheldet er ude.

Forsikring: Udenfor Europa, gælder din forsikring som du har via dit jagttegn ikke. Det må derfor anbefales, at der tegnes en rejseforsikring og ansvarforsikring som gør sig gældende under udøvelse af jagt. Din private indbo-forsikring dækker i nogle tilfælde ansvar under udøvelse af jagt. Holmelund Jagtrejser er agent for Europæiske Rejseforsikring og kan tilbyde konkurrencedygtige priser på såvel ansvars,rejse som bagage-forsikring samt afbestillingsforsikring.
I tilfælde af, at Holmelund Jagtrejser mister evnen for at leve op til sine forpligtelse begrundet i Force Majeure-vilkår som brand, ulykker, militæraktiviteter, civil-opstand etc. udsættes forpligtelsen, indtil vilkårene igen er normaliserede.

Trofæer: Betingelser for ud og indførsel af trofæer samt udfærdigelse af dyrlægeattester og eksport dokumenter forberedes af Holmelund jagtrejser. Holmelund Jagtrejser kan ikke gøres ansvarlig for behandling og transport af trofæerne efter endt jagtrejse. Holmelund Jagtrejser samarbejder med de førende speditionsfirmaer, som har specialiseret sig i trofætransport og ved vort samarbejde med disse sikres hjemtransporten af dine trofæer bedst muligt.

Opfølgning: Efter afvikling af hver jagtrejse, vil der blive fulgt op på hvordan det så gik. Og på den måde forventes information om jagten delt og herved udvikling af jagternes kvalitet, at skabe bedst muligt beslutningsgrundlag for nye jagt-klienter.

Holmelund Jagtrejser er klar til at give dig enestående jagtrejser, i lighed med hvordan et online casino spiele echtgeld er klar til at give dig en spændende verden af ​​spil. Ligesom Holmelund Jagtrejser tager sig af eksport og import af trofæer, samt alle detaljer vedrørende veterinærcertifikater, tilbyder online casinoet en række forskellige spil og fordelagtige bonusser, der tager sig af din spiloplevelse. I lighed med Holmelund Jagtrejsers samarbejde med speditionsfirmaer med speciale i transport af trofæer, har online casinoet pålidelige partnere, der sikrer sikkerheden og pålideligheden af ​​din spilleoplevelse. Så uanset om du vælger en jagtrejse eller et online casino, venter spændende eventyr og oplevelser på dig.