New Zealand

Jagten på thar og gemse på New Zealand bidrager med naturoplevelser af de helt store dimensioner. Første gang jeg var på jagt på New Zealand, fik jeg umiddelbart den tanke, at hvis der fandtes et paradis på jord, ville det se ud som min udsigt her; tværs over Lake Tekapo, med sit turkis blå smeltevand, den kridhvide dis som lå på overfladen, den dybgrønne bund af “de sydlige alper” sneen på toppene og herover den krystal blå himmel. Det kan ikke beskrives.
Vil du jage i dette paradis, må jeg stærkt anbefale, at du vælger at lade dig guide af en lokal og professionel jæger, hvis man er målrettet efter at få et trofæ med hjem.Jeg har på egen krop måttet erkende, at det er farligt at færdes i de meget krævende Sydlige Alper, navnlig hvis man vil bestige disse fra vest. Områderne er ufatteligt store og svært tilgængelige, og det tager dagevis med store anstrengelser til følge, at bevæge sig over blot kortere afstande.Det er velkendt, at disse omstændighed har skabt bristede illusioner hos mangen New Zealand-jæger, der efter store anstrengelser, ikke har været i stand til at lokalisere hverken thar eller gemse og ofte også har pådraget sig fysiske skader af større eller mindre omfang. Dagene går hurtigt på New Zealand. En af årsagerne er de store afstande man typisk tilbagelægger i bil. Jeg kan kun anbefale, at man arrangerer sig så effektivt som muligt.Tharen´s trofæ er absolut top-trofæet, man får mulighed for at bringe med sig hjem, hvis jagten lykkes.

Bull-tharens trofæ ligger typisk i størrelsesordnen 10 – 14 inches. Dens karakteristiske løvemanke er helt utrolig smuk, men størst og smukkest fra slutningen af maj og henover vinteren på New Zealand. Tharen lever fra ca. 1200 meters højde og opefter og kræver selv sagt en rimelig fysisk form at opsøge og nedlægge. Gemserne lever fra ca. 1200 m højde og nedefter og er ligeledes i deres pels flottest fra midten af maj og vinteren ud.

Vores samarbejdspartner har haft generationsskifte, hvorunder det de seneste år har være nevøen til min samarbejdspartner, som har taget over. Holmelund Jagtrejser har hvert eneste år tilfredse kunder som returnerer og som kan bidrage med positive referencer. Jeg har absolut tillid til min “nye” samarbejdspartner som de seneste 3 år har skabt grundlaget for succesrige  jagtrejser for vores kunder.

Succesraten er tæt 100 %.